21. zasedání RSK JMK

27. 11. 2020

Dne 26. června 2020 se uskutečnilo už 21. zasedání Regionální stálé konference. Zasedání proběhlo v sídle Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno.

Zasedání vedl pověřený člen vedením pan náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Martin Maleček.

Mezi body jednání byly zařazeny:

  1. výsledky jednání pracovních skupin RSK JMK,
  2. opatření MZE a MŽP boje proti suchu a zadržovaní vody v krajině,
  3. MMR – probíhající opatření a návrh řešení možných dopadů COVID-19 financovaných z národních zdrojů, aktuální informace,
  4. pilotní projektové záměry s prvky SMART regionu.

Ke stažení