Newsletter

Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje se schází alespoň dvakrát ročně, vždy v rozmezí šesti měsíců. V období mezi těmito setkáními vypracovává sekretariát RSK JMK newsletter s aktuálními informacemi z oblastí evropských fondů, krajských dotací a hospodářsky a sociálně ohrožených území.

Ke stažení