Členové RSK JMK

Členové

Členy Regionální stálé konference jmenují členské instituce vyjmenované ve Statutu RSK JMK. V tabulce níže uvádíme seznam členů RSK JMK nominovaných jednotlivými členskými institucemi RSK JMK.

* SMOČR – Svaz měst a obcí České republiky / ** SPOV – Spolek pro obnovu venkova / *** JIC – Jihomoravské inovační centrum / **** ANNO ČR – Asoociace nestátních neziskových organizací v ČR

Náhradníci

V tabulce níže uvádíme přehled náhradníků RSK JMK nominovaných za jednotlivé členské instituce RSK JMK.

* SMOČR – Svaz měst a obcí České republiky / ** SPOV – Spolek pro obnovu venkova / *** JIC – Jihomoravské inovační centrum / **** ANNO ČR – Asoociace nestátních neziskových organizací v ČR

Stálí hosté