Členové RSK JMK

Členy Regionální stálé konference jmenují členské instituce vyjmenované ve Statutu RSK JMK.
V tabulce níže uvádíme seznam členů a jejich náhradníků nominovaných jednotlivými členskými institucemi RSK JMK.

Stálí hosté