Zápis 6. jednání pracovní skupiny Brownfieldy

2. 5. 2023

Pracovní skupina Brownfieldy se na svém 6. jednání zabývala následujícími body:

  1. Hodnotitelská komise (regionální přínos žádostí Státního fondu na podporu investic /SFPI/ Národního plánu obnovy /NPO/ BFs)
  2. Podané projekty do SFPI NPO BFs
  3. Postup prací hodnotitelské komise
  4. Aktuality k plánovaným brownfieldovým výzvám
  5. Informace o plánovaných změnách v krajské databázi brownfieldů

Ke stažení