13. Videokonferenční jednání pracovní skupiny pro sociální oblast ze dne 16. března 2021

16. 3. 2021

V úterý 16. března 2021 se uskutečnilo 13. jednání pracovní skupiny pro sociální oblast ve videokonferenční podobě.  Na jednání pracovní skupiny byly představeny aktuální informace: ze sociální oblasti,  informace k procesu tvorby Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+ a aktuality k Regionálnímu akčnímu plánu Jihomoravského kraje pro roky 2021+. Podrobné informace o průběhu jednání naleznete v zápisu.

Ke stažení