8. Jednání pracovní skupiny pro sociální oblast ze dne 14. září 2017

14. 9. 2017

Ve čtvrtek 14. září se uskutečnilo setkání pracovní skupiny pro sociální oblast. Členové se věnovali  aktuálním dotačním příležitostem v rámci OP Zaměstnanost, dále aktuálním dotačním příležitostem v rámci IROP, aktuálním informacím ke KPSVL a aktuálním informacím o výzvách MAS v oblasti sociálních služeb. V rámci jednání pracovní skupiny byla také připomínkována analytická a návrhová část Programu rozvoje JMK 2018 – 2021. Podrobné informace o průběhu jednání naleznete v zápisu.

Ke stažení