9. Jednání pracovní skupiny pro sociální oblast ze dne 13. června 2018

13. 6. 2018

Ve středu 13. června se uskutečnilo jednání pracovní skupiny pro sociální oblast. Na programu jednání byla tato témata: Aktuální informace o projektech v rámci KPSVL v JMK; Aktuální informace o projektech ITI; Aktuální informace k Dočasné síti; Připravované výzvy v rámci OPZ; Připravované výzvy MAS, týkající se sociálních služeb; Návrhová část Strategie regionálního rozvoje 21+; Aktuální informace k projektu Profesní vzdělávání pro pracovníky poskytovatelů sociálních služeb v JMK. Podrobné informace o průběhu jednání naleznete v zápisu.

Ke stažení