7. Jednání Pracovní skupiny pro sociální oblast 5. června 2017

5. 6. 2017

V pondělí 5. června se uskutečnilo další setkání Pracovní skupiny pro sociální oblast. Členové se věnovali především problematice veřejné služby, novelám zákona o hmotné nouzi a byli seznámeni s Programem města Brna na podporu zaměstnanosti. Dále se podobně jako v ostatních pracovních skupinách věnovali Programu rozvoje Jihomoravského kraje pro roky 2018 – 2021. Představeny byly taktéž možnosti financování vybraných sociálních služeb prostřednictvím MAS. Podrobné informace o průběhu jednání naleznete v zápisu.

Ke stažení