9. jednání PS pro vzdělávání a zaměstnanost 25. listopadu 2016

26. 11. 2016

Členové Pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost se v pátek 25. listopadu 2016 sešli v administrativním a školícím centru Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Obsahem 9. jednání bylo představení plánu aktivit realizace Krajského akčního plánu, seznámení se s aktuálními a připravovanými výzvami IROP a OP VVV, dále také prezentace projektu zaměřeného na mapování inkluze v JMK a představení projektů Lipky a MU.

Ke stažení