7. jednání PS/regionálního kolegia pro cestovní ruch

12. 6. 2017

V pondělí 12. června se v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje uskutečnilo další jednání Pracovní skupiny/regionálního kolegia pro cestovní ruch. Předmětem již sedmého jednání byly informace o průběhu certifikací DMO a dotačním titulu na podporu DMO, vývoj Českého systému kvality služeb či představení nového konceptu veletrhu Regiontour. Dále byla prezentována brněnská Noc hotelů a aktivity Brna v rámci marketingového tématu „100 let Československa“. Na závěr se členové pracovní skupiny věnovali přípravě Programu rozvoje Jihomoravského kraje pro roky 2018 – 2021

Ke stažení