7. jednání PS pro vzdělávání a zaměstnanost 23. května 2016

23. 5. 2016

Členové Pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost se za účasti náměstka Juránka sešli dne 23. května k projednání Strategického rámce podpory infrastruktury a investic KAP JMK. Dokument se týká projektových záměrů středních škol zřizovaných Jihomoravským krajem, církevních a soukromých středních škol v území Jihomoravského kraje předkládaných do vyhlášených výzev Integrovaného regionálního operačního programu. Na jednání byly představeny jednotlivé projektové záměry, přičemž ty, které byly PS schváleny, budou projednány RSK JMK a v případě schválení zařazeny do Strategického rámce.

Ke stažení