7. jednání PS pro dopravní infrastrukturu

17. 5. 2019

Dne 17. května 2019 se v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje uskutečnilo 7. jednání pracovní skupiny pro dopravní infrastrukturu. Pracovní skupina se zabývala následujícími tématy: Připravované projekty na dálkových cyklokoridorech, Informace o realizaci projektů 1. výzvy SC 1.1. IROP, Informace o realizaci projektů 70. výzvy SC 1.1. IROP, Informace o přípravě projektu 42. ev. 90. výzvy SC  1.1. IROP v rámci Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti, Informace o přípravě a realizaci projektů INTERREG VA, Informace o přípravě projektu Pořízení nových železničních elektrických jednotek do majetku Jihomoravského kraje v rámci OPD2, Informace o přípravě a realizaci projektů SŽDC v rámci OPD na železniční infrastruktuře, Informace o výzvách a projektech v oblasti dopravy v rámci Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti pro uplatnění nástroje ITI. Podrobné informace o průběhu jednání naleznete v zápisu,.

Ke stažení