5. jednání PS/regionálního kolegia pro cestovní ruch

21. 11. 2016

Pracovní skupina/regionální kolegium pro cestovní ruch se v pondělí 21. listopadu 2016 sešla v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje na svém pátém jednání. Na programu jednání byla problematika nastavení podmínek regionální certifikace oblastních destinačních managementů, národní marketingové téma pro rok 2017 Baroko, informace o Národním programu podpory cestovního ruchu 2017 či realizace marketingové strategie v území Jihomoravského kraje.

Ke stažení