5. jednání PS pro dopravní infrastrukturu

8. 9. 2017

Dne 8. září se v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje uskutečnilo 5. jednání pracovní skupiny pro dopravní infrastrukturu. Na programu jednání byly informace o výzvách SC 1.1 a SC 1.2 IROP, informace o přípravě a realizací projektů v rámci 1. výzvy SC 1.1 IROP a RAP. Mezi další probíraná témata patřil návrh na aktualizaci seznamu projektů pro další výzvy SC 1.1 IROP a RAP JMK, informace opřípravě a realizaci projektů 2. výzvy SC 1.1 IROP, informace o přípravě a realizaci projektů výzvy SC 1.1 IROP v rámci integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti, informace o přípravě projektu Pořízení nových železničních elektrických jednotek do majetku Jihomoravského kraje v rámci OPD2, informace o přípravě projektů Kordis ve veřejné dopravě, informace o projektu železniční infrastruktury v JMK podporovaných z OPD2, informace o výzvách a projektech v oblasti dopravy v rámci Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti pro uplatnění nástroje ITI a Analytická a návrhová část Programu rozvoje Jihomoravského kraje 2018 – 2021.

Ke stažení