4. jednání PS pro vzdělávání a zaměstnanost 20. listopadu 2015

20. 11. 2015

Dne 20. listopadu se v prostorách administrativního a školícího centra Cejl uskutečnilo čtvrté jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost. Pracovní skupina, rozšířena o šest nových členů oproti minulému jednání, projednávala aktuální informace týkající se KAP rozvoje vzdělávání, Místním akčním plánům rozvoje vzdělávání a Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti (ISR BMO). Byl představen Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy a proběhla taktéž diskuze na téma prioritizace potřeb JMK v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti.

Informace ohledně průběhu jednání můžete nalézt v zápise.

Ke stažení