3. jednání PS pro dopravní infrastrukturu

16. 8. 2016

V pátek 26. srpna se členové Pracovní skupiny pro dopravní infrastrukturu sešli na svém 3. jednání. Účastníci jednání byli seznámeni s aktuálními informacemi ohledně přípravy projektu „Pořízení nových železničních elektrických jednotek do majetku JMK“, dále byl představen aktualizovaný seznam projektů silnic 2. a 3. třídy připravovaných do 1. výzvy SC 1.1 IROP. Zástupce města Brna a společnosti Kordis informovali členy PS o realizovaných a připravovaných projektech v oblasti dopravy.

Ke stažení