22. jednání PS pro vzdělávání a zaměstnanost 3. 9. 2021

3. 9. 2021

PS VaZ se na setkání zabývala následujícími body:

  1. Aktuální situace přípravy RAP – Aktivity Střední a speciální školství
  2. Představení vybraných projektových záměrů priorit 1 a 2 v rámci středního školství
  3. Schválení 1. verze RAP
  4. Různé

Ke stažení