14. jednání PS/regionálního kolegia pro cestovní ruch

11. 10. 2023

Jednání PS CR probíhalo online prostřednictvím aplikace TEAMS a zabývala se následujícími body:

  1. Úvod
  2. Plánované dotační programy v oblasti cestovního ruchu a cyklistiky
  3. Přehled aktivit Centrály cestovního ruchu jižní Moravy
  4. Přehled aktivit DMO
  5. Představení Koncepce rozvoje cyklistiky v Jihomoravském kraji na období 2024–2030

Ke stažení

Zápis z jednání

Stáhnout zde (PDF)

Prezentace

Stáhnout zde (PDF)