14. jednání PS pro vzdělávání a zaměstnanost ze dne 30. května 2018

30. 5. 2018

Dne 30. května 2018 se v administrativním a vzdělávacím centru Krajského úřadu Jihomoravského kraje sešla pracovní skupina pro vzdělávání a zaměstnanost.  Na programu jednání bylo seznámeni s aktuální situací v rámci čerpání finančních prostředků z fondů EU v oblasti regionálního školství a dále projekty KaPoDaV (projekt na podporu kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji) a PolyGram (projekt na podporu polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji). Vyjma těchto témat byla členům pracovní skupiny představena také pracovní verze návrhové části Strategie regionálního rozvoje 21+ a možnost jejího připomínkování. Podrobné informace o průběhu jednání naleznete v zápisu.

Ke stažení