12. jednání PS pro vzdělávání a zaměstnanost ze dne 8. září 2017

8. 9. 2017

Dne 8. září se v administrativním a vzdělávacím centru Krajského úřadu Jihomoravského kraje sešla pracovní skupina pro vzdělávání a zaměstnanost.  Na programu jednání byla aktuální situace v rámci čerpání finančních prostředků z fondů EU v oblasti regionálního školství, aktuální stav projektů Implementace KAP, představení připravovaných projektových záměrů do výzvy Budování kapacit II apřipomínkování analytické a návrhové části Programu rozvoje Jihomoravského kraje 2018 – 2021. Podrobné informace o průběhu jednání naleznete v zápisu.

Ke stažení