10. jednání PS pro dopravní infrastrukturu

2. 2. 2022

PS DI se na setkání zabývala následujícími body:

  1. Zahájení
  2. Aktualizace seznamu projektů RAP v oblasti dopravy
  3. Různé

Ke stažení