1. jednání PS pro dopravní infrastrukturu

4. 9. 2015

Pracovní skupina pro dopravní infrastrukturu se poprvé šešla dne 4. září 2015 od 9 hodin v sídle Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3. Na programu jednání pracovní skupiny byly zejména informace o tematických operačních programech a připravovaných projektech v oblasti dopravy na území Jihomoravského kraje.

Podrobné informace najdete v zápise z jednání pracovní skupiny.

Ke stažení