9. zasedání RSK JMK

23. 9. 2016

V prostorách brněnského sídla krajského úřadu se v pátek 23. září 2016 za účasti hejtmana JUDr. Michala Haška a radního Václava Božka uskutečnilo 9. pracovní jednání Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje.

Ústředním bodem byly výsledky jednání pracovních skupin regionální stálé konference v oblasti životního prostředí, cestovního ruchu, vzdělávání a zaměstnanosti,  dopravní infrastruktuře, dále Krajský akční plán, zástupce MMR poskytli informace k programovému období 2014-2020, naplňování  ISR BMO, Regionální akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR pro území Jihomoravského kraje a aktuální problémy, kterým čelí MAS.

Ke stažení