7. zasedání RSK JMK

18. 3. 2016

Za účasti představitelů kraje – náměstka hejtmana Romana Celého a radního Václava Božka – se v brněnském sídle krajského úřadu v pátek 18. března 2016 uskutečnilo 7. pracovní jednání Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje (RSK JMK).

Konference řešila zejména čerpání fondů EU na jižní Moravě v období 2014 – 2020. Zazněly informace o vyhlášených a připravovaných výzvách jednotlivých operačních programů, projednávaly se rovněž aktuální informace o strategii rozvoje Brněnské metropolitní oblasti a celého jihomoravského kraje.

Ke stažení