3. zasedání RSK JMK

7. 4. 2015

Pod vedením hejtmana Michala Haška se 7. dubna 2015 uskutečnilo 3. pracovní jednání Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje (RSK JMK).

Na jednání byl krajský zastupitel Zdeněk Peša zvolen náhradníkem člena Národní stálé konference, místopředsedou RSK JMK byl zvolen primátor statutárního města Brna Petr Vokřál. Zazněly zde informace o připravovaných projektech jižní Moravy a aktuálním stavu přípravy území Jihomoravského kraje na programové období 2014-2020. Představeny byly rovněž webové stránky www.rskjmk.cz.

Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje (RSK JMK) je neformální instituce (bez právní subjektivity) pro koordinaci a vyjednávání integrovaných nástrojů, územní dimenze a spolupráci (partnerství) mezi významnými regionálními aktéry pro programové období EU 2014–2020 v území Jihomoravského kraje. Role RSK JMK je plánovací a koordinační, iniciační, podpůrná, komunikační, monitorovací, vyhodnocovací a propagační.

Ke stažení