28. zasedání RSK JMK

24. 2. 2023

Termín zasedání: pátek 24. února 2023 od 9:00

Místo konání zasedání: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, Brno, místnost č. 045A (-2. patro, snížené podlaží)

 

Seznam projednávaných bodů:

 1. Zahájení, schválení programu,
 2. Personální složení v RSK JMK, výsledky jednání pracovních skupin RSK JMK, schválení Statutu RSK JMK, jmenování hodnotitelů projektů NPO komponenty 2.8 Brownfieldy,
 3. Schválení části Regionálního akčního plánu pro území JMK 2021+, Výroční zpráva RSK JMK za rok 2022,
 4. Hospodářská strategie se zaměřením na vybraná území Jihomoravského kraje, Pasportizace podnikatelského prostředí,
 5. MMR ČR – připravované výzvy IROP 2021-2027, novinky v oblasti regionální politiky,
 6. Integrovaná strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti 2021+ (ISR BMO), strategie MAS v území Jihomoravského kraje (SCLLD),
 7. Různé a diskuze.

Pozvánka

Zápis s připomínkami 28. zasedání RSK JMK

Přílohy zápisu:

 1. Statut RSK JMK – aktualizace
 2. Souhrnný rámec pro investice do infrastruktury zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání
 3. RAP – textová část, aktualizace, a) Střední školy, b) Speciální školy, c) Deinstitucionalizace sociálních služeb
 4. 7. Výroční zpráva RSK JMK pro rok 2022
 5. Hospodářská strategie se zaměřením na vybraná území JMK
 6. Pasportizace podnikatelského prostředí
 7. MMR – prezentace paní ředitelky Kláry Horzinkové a vedoucí oddělení Marie Zezůlkové
 8. MMR – prezentace paní ředitelky Ing. Tiché
 9. Prezentace ITI
 10. Prezentace MAS