27. zasedání RSK JMK

21. 10. 2022

27. zasedání Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje

 

Termín zasedání: pátek 21. října 2022 v 9:00 hodin, předpokládaná doba jednání 2 hodiny

Místo konání zasedání: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, Brno, místnost č. 045A (-2. patro, snížené podlaží).

 

Seznam projednávaných bodů:

  1. zahájení, schválení programu,
  2. personální složení v RSK JMK, výsledky jednání pracovních skupin RSK JMK,
  3. projednání Regionálního akčního plánu pro území JMK 2021, Komponenta 4.5. iniciativa Rozvoj regionálních a kulturních kreativních center Národního plánu obnovy (NPO),
  4. MMR ČR – připravované výzvy IROP 2021+, národní programy MMR 2023,
  5. připravované a realizované projekty ŘSD a SŽ,
  6. Integrovaná strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti 2021+ (ISR BMO), aktuální informace ke strategiím MAS v území Jihomoravského kraje (SCLLD),
  7. různé a diskuse.