19. zasedání RSK JMK

3. 9. 2019

Dne 3. září 2019 se uskutečnilo 19. zasedání Regionální stálé konference.

Ke stažení