18. zasedání RSK JMK

3. 6. 2019

Dne 3. června 2019 se uskutečnilo 18. zasedání Regionální stálé konference.

Ke stažení