17. zasedání RSK JMK

22. 2. 2019

Dne 22. února 2019 se ukutečnilo už 17. zasedání Regionální stálé konference. Zasedání proběhlo v sídle Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno.

Hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Bohumil Šimek jmenoval paní primátorku města Brna JUDr. Markéta Vaňková řádným členem Regionální stálé konference.

Za Svaz měst a obcí České republiky proběhlo několik změn nominací členů a jejich náhradníků, kteří se budou pravidelně účastnit zasedání Regionální stálé konference (RSK JMK).

Ke stažení