16. zasedání RSK JMK

21. 9. 2018

Již 16. zasedání Regionální stálékonference se bude konat 21. září 2018, v sídle Krajského úřadu Jihomoravského kraje, v místnosti č 240 (druhé patro) od 9:00 hod. Jedná se dle harmonogramu o poslední Regionální konferenci v roce 2018.

Ke stažení