1. zasedání RSK JMK

31. 3. 2014

Na ustavujícím jednání se v pondělí 31. března 2014 sešla v Brně pod vedením hejtmana Michala Haška Regionální stálá konference, která bude mít na jižní Moravě z pohledu principu partnerství veřejného i neziskového sektoru na starost čerpání fondů Evropské unie.

Nebude rozhodovat o jednotlivých projektech, ale bude mít roli plánovací a koordinační, monitorovací, bude schvalovat Regionální intervenční rámec, který má za cíl provázanost a koordinovanost investic do projektů financovaných EU.

Ke stažení