Zápis 5. jednání pracovní skupiny Brownfieldy

3. 11. 2022

Pracovní skupina Brownfieldy se uskutečnila dne 11. října 2022.

Program jednání PS Brownfieldy dne 11. října 2022

  • Zahájení
  • Stav výzev NPO – komponenta 2.8
  • Připravenost projektů pro regeneraci specifických brownfield JMK
  • Projekty pro regeneraci brownfield k nepodnikatelskému využití JMK
  • Další postup při naplňování NPO
  • Různé a diskuze
  • Závěr

Zápis 5. jednání pracovní skupiny Brownfieldy