19. jednání PS pro životní prostředí

6. 10. 2023

PS ŽP se sešla v pátek 06.10.2023 a na setkání se zabývala následujícími body:

  1. Změny v personálním složení Pracovní skupiny pro životní
  2. Aktivity Jihomoravské agentury pro veřejné inovace JINAG v oblasti životního prostředí
  3. Příprava vyhlášení CHKO Soutok
  4. Dotační programy JMK v oblasti ŽP
  5. Cena za krajinu
  6. Různé

Ke stažení