1. Jednání PS pro sociální oblast 27. dubna 2015

27. 4. 2015

Dne 27. dubna 2015 od 10:00 hodin proběhlo v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje 1. jednání pracovní skupiny pro sociální oblast. Na jednání byl představen Regionální akční plán a Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje. Tomáš Grulich informoval členy pracovní skupiny o tematických operačních programech pro programové období 2014-2020 a možnostech financování projektů v sociální oblasti z Evropských strukturálních a investičních fondů. Libuše Holasová a Martina Blešová představily Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v JMK pro období 2015-2017. Další informace o jednání najdete v zápise z jednání.

Ke stažení