11. Jednání pracovní skupiny pro sociální oblast ze dne 10. září 2019

10. 9. 2019

V úterý 10. září 2019 se uskutečnilo již 11. jednání pracovní skupiny pro sociální oblast. Na programu jednání byla tato témata: Aktuální informace k analytické části Strategie Jihomoravského kraje 2021+, informace k chystané novele zákona o sociálních službách a informace o projektovém záměru navazujícího projektu IP Podpora KPSS v JMK V. Podrobné informace o průběhu jednání naleznete v zápisu.

Ke stažení