5. Jednání Pracovní skupiny pro sociální oblast 6. dubna 2016

6. 4. 2016

Ve středu 6. dubna se na Krajském úřadě Jihomoravského kraje sešli členové Pracovní skupiny pro sociální oblast. Představen byl aktuální vývoj v oblasti Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti, dále se členové věnovali projektům v rámci Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám. Podrobné informace naleznete v zápisu.

Ke stažení