4. Jednání Pracovní skupiny pro sociální oblast 3. února 2016

3. 2. 2016

Ve středu 3. února 2016 se již po čtvrté setkali členové Pracovní skupiny pro sociální oblast na společném pracovním jednání. Hlavním obsahem jednání byly možnosti financování projektů z oblasti sociální. Členové tak byli informováni o aktuálních a připravovaných výzvách tematicky zaměřených operačních programů a o jejich podmínkách. Pracovní skupina se taktéž věnovala Regionálnímu akčnímu plánu. Podrobné informace o průběhu jednání můžete nalézt v zápisu.

Ke stažení