3. Jednání Pracovní skupiny pro sociální oblast 24. listopadu 2015

24. 11. 2015

Dne 24. listopadu 2015 proběhlo třetí jednání pracovní skupiny pro sociální oblast. Hlavním bodem jednání byla prezentace Analýzy sociálně vyloučených lokalit a jejích výsledků jedním z autorů analýzy, Mgr. Karlem Čadou, Ph.D. Dále byli účastníci jednání seznámeni s Koordinovaným přístupem k sociálně vyloučeným lokalitám, který prezentoval Mgr. Jan Mochťák z Agentury pro sociální začleňování. V závěru byly poskytnuty aktuální informace ohledně Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti Mgr. Evou Gregorovou. Jednání se mimo členy pracovní skupiny zúčastnili i zástupci obcí s rozšířenou působností, v jejichž území byly identifikovány sociálně vyloučené lokality.

Ke stažení