6. Jednání Pracovní skupiny pro sociální oblast 17. února 2017

17. 2. 2017

Pracovní skupina pro sociální oblast se sešla dne 27. 2. 2017. Celkem již 6. jednání se zúčastnili zaměstnanci detašovaného pracoviště řídícího orgánu Operačního programu Zaměstnanost, kteří představili svou činnost, možnosti spolupráce a poskytli informace o aktuálních výzvách. Hostem jednání byl dále zástupce MPSV, který představil Operační program potravinové a materiální pomoci. Jako příklad dobré praxe byla prezentována příprava projektu Villa Vlaďka – odlehčovací služby pobytové pro dospělé osoby s kombinovaným postižením. Podrobné informace naleznete v zápisu.

Ke stažení