2. Jednání Pracovní skupiny pro sociální oblast 11. června 2015

11. 6. 2015

V úterý 11. června 2015 proběhlo v Brně druhé jednání pracovní skupiny pro sociální oblast. Členové pracovní skupiny byli na jednání informováni o stavu přípravy tematických operačních programů, plánu výzev pro rok 2015 a aktuálním stavu zpracování Regionálního akčního plánu SRR ČR pro území Jihomoravského kraje (RAP). Mgr. Eva Gregorová členům pracovní skupiny představila Integrovanou strategii rozvoje Brněnské metropolitní oblasti (ISR BMO).

Ke stažení