8. jednání PS/regionálního kolegia pro cestovní ruch

5. 9. 2017

V úterý 5. září se v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje uskutečnilo 8. jednání pracovní skupiny/regionálního kolegia pro cestovní ruch. Na programu jednání byly aktuální informace o vzniku DMO, informace o zrušení přímé letecké linky Brno – Eindhoven a připomínkování analytické a návrhové části Programu rozvoje JMK 2018 – 2021. V rámci jednání bylo garantkou pracovní skupiny Mgr. Zuzanou Vojtovou doporučeno zdůraznění a včlenění oblasti cestovního ruchu do Programu rovoje JMK 2018 – 2021.

Ke stažení