8. jednání PS pro vzdělávání a zaměstnanost 9. září 2016

9. 9. 2016

Pracovní skupina pro vzdělávání a zaměstnanost se v pátek 9. září 2016 sešla v administrativním a školícím centru Krajského úřadu Jihomoravského kraje na svém osmém jednání. Hlavním bodem programu bylo projednání navržených opatření Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Jihomoravského kraje (KAP) na období do konce roku 2018 a poskytnutí aktuálních informací o přípravě KAPu.

Ke stažení