8. jednání PS pro dopravní infrastrukturu

29. 1. 2020

Dne 29. ledna 2020 se uskutečnilo jednání PS pro dopravní infrastrukturu. Hlavními body jednání byly:

  1. Čerpání finančních prostředků z IROP
  2. Informace o projektu „Pořízení nových železničních elektrických jednotek do majetku Jihomoravského kraje“
  3. Tvorba Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2021+

Ke stažení