7. jednání PS pro životní prostředí

13. 2. 2017

Pracovní skupina pro životní prostředí se v pondělí 13. února 2017 sešla na svém 7. pracovním jednání v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Hlavními body programu byla diskuze nad aktuálním vývojem v oblasti čistoty vod ve VD Vranov, dále Plány zlepšování kvality ovzduší a Plány rozvoje vodovodů a kanalizací JMK.

Ke stažení