7. jednání PS pro RIS 3 dne 9. ledna 2017

9. 1. 2017

pondělí 9. ledna se na půdě Krajského úřadu Jihomoravského kraje uskutečnilo sedmé setkání členů Pracovní skupiny RIS 3. Podrobné informace o průběhu jednání najdete v zápise z jednání.

Ke stažení