6. jednání PS pro životní prostředí

5. 9. 2016

V pondělí 5. září se členové Pracovní skupiny pro životní prostředí sešli na svém 6. jednání, které bylo zaměřeno na čistotu ovzduší, konkrétně na problematiku lokálních topenišť jakožto hlavního zdroje znečištění. Na programu jednání bylo seznámení s aktuální situací znečištění ovzduší v Jihomoravském kraji, dále vyhodnocení 1. etapy dotačního programu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Jihomoravském kraji“ a informace o 2. výzvě. Přijatá doporučení PS ŽP a návrhy řešení situace můžete nalézt v zápise.

Ke stažení