5. jednání PS pro životní prostředí

13. 6. 2016

V pondělí 13. června se na půdě Krajského úřadu Jihomoravského kraje sešla Pracovní skupina pro životní prostředí. Jednání bylo zaměřeno na problematiku čistoty ovzduší, přičemž program byl rozdělen do tří hlavních okruhů dle zdrojů znečištění, a to doprava, lokální topeniště a větrná eroze. Jednání se kromě členů Pracovní skupiny zúčastnili i další odborníci na danou problematiku, jako např. Robert Skeřil z Českého hydrometeorologického ústavu, Jakub Buček ze společnosti Buček, s. r. o., či Jiří Jedlička z Centra dopravního výzkumu.

Ke stažení