6. jednání PS pro dopravní infrastrukturu

25. 5. 2018

Dne 25. května 2018 se v budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje uskutečnilo 6. jednání pracovní skupiny pro dopravní infrastrukturu. Pracovní skupina se zabývala následujícími tématy: Informace o komunikaci JMK – MMR ohledně 42. výzvy SC 1.1. IROP; Informace o realizaci projektů výzvy SC 1.1. IROP; 3. Informace o přípravě projektů 70. výzvy SC 1.1. IROP; Návrh úpravy seznamu projektů pro 70. výzvu SC 1.1. IROP; Informace o přípravě a realizaci projektů 42.  výzvy SC 1.1. IROP v rámci Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti; Informace o přípravě projektu Pořízení nových železničních elektrických jednotek do majetku Jihomoravského kraje v rámci OPD2; Informace o přípravě projektů Kordis ve veřejné dopravě; Informace o výzvách a projektech v oblasti dopravy v rámci Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti pro uplatnění nástroje ITI. Vyjma výše uvedeného byla členům pracovní skupiny představena také pracovní verze návrhové části Strategie regionálního rozvoje 21+ a možnost jejího připomínkování.

Ke stažení