4. jednání PS pro životní prostředí

4. 4. 2016

Pracovní skupina pro životní prostředí se dne 4. dubna 2016 sešla k projednání problematiky čistoty vod ve Vranovské přehradě. Jednání se mimo členy pracovní skupiny zúčastnili zástupci společnosti AQUATIS, Povodí Moravy, Výzkumného ústavu vodohospodářského TGM či starosta obce Vranov nad Dyjí.

Ke stažení